Saturday, May 28, 2016

Huawei CHC-U01 Andriod 6.0 B510 New Update............                                    Download ဆြဲရန္

   09793945299  သို႕  ေငြ  2000 Ks  ေငြျဖည္.ကဒ္ ကုတ္နံပါတ္ေပးပို႕ရပါမည္။

           Password မခံထားပါသျဖင့္  Download Link  ခ်ေပးပါမည္။**************************************************